CZYNNOŚCI NOTARIALNE

NOTARIUSZ:
– SPORZĄDZA AKTY NOTARIALNE;
– SPORZĄDZA AKTY POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA;
– PODEJMUJE CZYNNOŚCI DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEGO POŚWIADCZENIA SPADKOWEGO;
– PODEJMUJE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z ZARZĄDEM SUKCESYJNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM OSOBY FIZYCZNEJ;
– PODEJMUJE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z ZARZĄDEM SUKCESYJNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM OSOBY FIZYCZNEJ I Z TYMCZASOWYM PRZEDSTAWICIELEM W ZAKRESIE UDZIAŁU MAŁŻONKA PRZEDSIĘBIORCY W PRZEDSIĘBIORSTWIE, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W USTAWIE Z DNIA 5 LIPCA 2018 R. O ZARZĄDZIE SUKCESYJNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM OSOBY FIZYCZNEJ I INNYCH UŁATWIENIACH ZWIĄZANYCH Z SUKCESJĄ PRZEDSIĘBIORSTW;
– SPORZĄDZA POŚWIADCZENIA;
– SPISUJE PROTOKOŁY;
– SPORZĄDZA PROTESTY WEKSLI I CZEKÓW;
– PRZYJMUJE NA PRZECHOWANIE PIENIĄDZE, PAPIERY WARTOŚCIOWE, DOKUMENTY, DANE NA INFORMATYCZNYM NOŚNIKU DANYCH, O KTÓRYM MOWA W PRZEPISACH O INFORMATYZACJI DZIAŁALNOŚCI PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA PUBLICZNE;
– SPORZĄDZA WYPISY, ODPISY I WYCIĄGI DOKUMENTÓW;
– SPORZĄDZA, NA ŻĄDANIE STRON, PROJEKTY AKTÓW, OŚWIADCZEŃ I INNYCH DOKUMENTÓW;
– SKŁADA WNIOSKI O WPIS W KSIĘDZE WIECZYSTEJ WRAZ Z DOKUMENTAMI STANOWIĄCYMI PODSTAWĘ WPISU W KSIĘDZE WIECZYSTEJ;
– SPORZĄDZA INNE CZYNNOŚCI WYNIKAJĄCE Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

GDZIE SIĘ ZNAJDUJEMY

KANCELARIA NOTARIALNA ZNAJDUJE SIĘ W BUDYNKU NR 30 PRZY ULICY WIELICKIEJ W KRAKOWIE, W KOMPLEKSIE BIUROWCÓW ZLOKALIZOWANYCH PRZY URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA (WIELICKA 28). W BEZPOŚREDNIM SĄSIEDZTWIE KANCELARII ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPŁATNE MIEJSCA POSTOJOWE.

mapa

GODZINY OTWARCIA

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 9.00 – 17.00.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ TELEFONICZNEGO UMÓWIENIA SIĘ POZA GODZINAMI OTWARCIA, RÓWNIEŻ W SOBOTY.

 

O MNIE

W 2010 ROKU UKOŃCZYŁEM PRAWO NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO. W 2010 ROKU ROZPOCZĄŁEM APLIKACJĘ NOTARIALNĄ POD PATRONATEM NOTARIUSZA JOANNY GREGUŁY. PO UKOŃCZENIU APLIKACJI NOTARIALNEJ, W 2013 ROKU ZDAŁEM EGZAMIN NOTARIALNY Z WYNIKIEM BARDZO DOBRYM. OD 2014 ROKU, PO ZŁOŻENIU ŚLUBOWANIA, W CELU ZDOBYCIA NIEZBĘDNEGO DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO, DOKONYWAŁEM CZYNNOŚCI NOTARIALNYCH JAKO ZASTĘPCA NOTARIALNY. OD KWIETNIA 2015 ROKU JAKO NOTARIUSZ, DOKONYWAŁEM CZYNNOŚCI NOTARIALNYCH PROWADZĄC KANCELARIĘ W FORMIE SPÓŁKI CYWILNEJ, A OD KWIETNIA 2020 ROKU PROWADZĘ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ JEDNOOSOBOWO.